Zateplenie fasády, zatepľovacie systémy, okná, dvere | Ecomax
# # #

Stavebno - obchodná spoločnosť ECOMAX s.r.o. sa zaoberá komplexnou obnovou bytových domov, priemyselných budov a rodinných domov. Vlastníme licenciu na zhotovenie kontaktných zatepľovacích systémov vydanú TSÚS. Zárukou kvalitne odvedenej práce je aj kolektív vyškolených pracovníkov, ktorí si poradia s každou požiadavkou zákazníka. Naša spoločnosť spolupracuje s poprednými dodávateľmi nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

KOMPLEXNÁ OBNOVA

PREČO ZATEPĽOVAŤ ?

Stále nie ste rozhodnutý? Ako pomoc pri rozhodovaní by Vám mohol slúžiť aj tento prehľad konštrukčných a ekonomických dôvodov prečo zatepľovať.

FINANCIE

  • začnite topnú sezónu neskôr
  • úspora na vykurovaní 30-40%
  • všetky financie, ktoré do obnovy investujete sa Vám 100% vrátia

TECHNICKÉ DÔVODY

  • odstránenie kondezácie vodných pár (zamedzenie vzniku plesní)
  • zlepšenie akustických vlastností
  • nové architektonické stvárnenie budovy
  • zlešenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budov
  • zníženie emisie škodlivých látok do ovzdušia

PARTNERI

Partneri