# #

OPRAVA A ZATEPLENIE STRECHY

Strecha je najdôležitejšia časť bytového domu, preto naša spoločnosť venuje veľkú pozornosť výberu vhodného materiálu ako aj precíznosti zhotovenia.

Plochá strecha

Pre zateplenie plochej strechy sa použivajú dosky z polystyrénu alebo dosky minerálnej vlny , ktoré sú aplikované na streche do spádových klinov podľa projektovej dokumentácie. Na tieto dosky sa aplikuje geotextília a hydroizolačná fólia ALKORPLAN, ktorá je kotvená hmoždinami alebo štrkovým zásypom. Oplechovanie atiky a komínových telies je ďalším dôležitým krokom. Posledným krokom je úprava alebo montáž nového bleskozvodu.

Šikmá strecha

Oprava šikmej strechy pozostáva z:

  • odstránenia starej krytiny
  • demontáže starého latovania
  • opravy poškodeného krovu
  • napustenia krovu a latovania bochemitom
  • aplikácie fólie a nového latovania
  • opravy a oplechovania komínových telies
  • oplechovania ostatných strešných prvkov
  • montáže novej strešnej krytiny
  • montáže žľabov a zvodov

Pre zateplenie šikmej strechy sa používajú izolácie z minerálnej vlny, ktorá je buď viazaná na krov strechy alebo je položená na podlahe povaly.