#

VÝŤAHY

Spoločnosť Ecomax v spolupráci so spoločnosťou Schindler ponúka vhodné riešenie pre každého. Od osobných výťahov pre bežnú prevádzku, ktoré sú zamerané iba na základné princípy dopravy a nízke náklady, cez výťahy pre administratívne budovy a obchodné centrá, až po výťahy pre výškové budovy s vysokými požiadavkami.