#

ZATEPLENIE FASÁDY

Naša spoločnosť používa na zateplenie fasády kontaktný zatepľovací systém BEK. BEK certifikované tepelnoizolačné fasádne systémy patria do skupiny kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS), ktoré sa aplikujú priamo na fasádu v súvrství tvoreného z lepiacej malty, tepelného izolantu z fasádneho polystyrénu alebo minerálnej vlny, z kotevných prvkov, armovacej stierky vystuženej sklotextilnou mriežkou, z tenkovrstvovej povrchovej omietky a z príslušenstva, t.j. širokej škály profilov pre spevnenie rohov, riešenie dilatačných škár a pod.

Výhodou kontaktných tepelnoizolačných systémov, samozrejme pri dodržaní správneho technologického postupu, je celistvé zateplenie plochy obvodového plášťa budovy bez akýchkoľvek tepelných mostov. Systémom kontaktného lepenia tepelno-izolačných dosiek sa dajú aplikovať na všetky druhy bežných stavebných podkladov, umožňujú vytvorenie a riešenie aj náročnejších stavebných detailov.

BEK certifikované tepelnoizolačné fasádne systémy ponúkajú 2 alternatívy:

  • Tepelnoizolačný fasádny systém s polystyrénom EPS F
  • Tepelnoizolačný fasádny systém s minerálnou vlnou MW